3 ključna področja ePoslovanja za podjetja

Elektronsko poslovanje je v današnji digitalni dobi nepogrešljiv del operativnih in strateških procesov podjetij. Vpeljava ePoslovanja v poslovne procese podjetij…

Avtor

Rok Peršuh

Objavljeno

AktualnoKategorija: Novice

Elektronsko poslovanje je v današnji digitalni dobi nepogrešljiv del operativnih in strateških procesov podjetij. Vpeljava ePoslovanja v poslovne procese podjetij je ključna za optimizacijo delovnih tokov, izboljšanje odločanja in krepitev poslovnih odnosov. V tem članku se osredotočamo na tri vitalne segmente ePoslovanja znotraj ERP sistemov:

eDokumenti

eDokumenti so elektronske različice tradicionalnih papirnih dokumentov, ki so osrednjega pomena za digitalizacijo poslovnih procesov. V ERP sistemih so eDokumenti temeljni za vodenje in sledenje širokemu spektru poslovnih aktivnosti, vključno z naročili, računi, dobavnicami in ostalimi dokumenti.

Karakteristike eDokumentov

 • Strukturiranost: eDokumenti so običajno strukturirani v standardnih formatih. V Sloveniji je najbolj priznan eSLOG2.0 (Več o eSLOG2.0).
 • Sledljivost: Vsak eDokument je opremljen z metapodatki, ki omogočajo sledenje zgodovini, statusu in avtentičnosti dokumenta.
 • Dostopnost: eDokumenti so dostopni iz različnih lokacij in naprav, omogočajo pa tudi hkratno delo večih uporabnikov.

Prednosti eDokumentov

 • Zmanjšanje papirne porabe: Digitalizacija dokumentov pripomore k okolju prijaznemu in trajnostnemu poslovanju.
 • Varnost in skladnost: eDokumenti se lahko šifrirajo in varno hranijo, prav tako pa je lažje zagotoviti skladnost z zakonodajo.
 • Zmanjšanje stroškov: Manjša poraba papirja, tiskanje, poštnina in fizično arhiviranje pomeni neposredno zmanjšanje stroškov.

eIzmenjava

eIzmenjava, ali elektronska izmenjava podatkov (EDI), je metoda za prenos eDokumentov med različnimi poslovnimi sistemi. Ta proces je v ERP sistemih avtomatiziran in se uporablja za brezhibno komunikacijo med poslovnimi partnerji.

Značilnosti eIzmenjave

 • Standardizacija: eIzmenjava zahteva uporabo standardiziranih eDokumentov, ki omogočajo, da različni ERP sistemi “govorijo” isti jezik.
 • ePoti: Izmenjava eDokumentov preko ePošte ni priporočljiva zaradi varnosti in zanesljivosti. ERP sistemi običajno izmenjujejo eDokumente preko varnih ePoti. Eden izmen ponudnikov je bizBox (Več o bizBox).
 • Potrdila o prejemu: eIzmenjava pogosto vključuje avtomatsko ustvarjanje potrdil o prejemu, ki potrjujejo uspešnost prejema poslanega eDokumenta.

Prednosti eIzmenjave

 • Zmanjšanje napak: Avtomatizacija prenosa informacij zmanjša možnost človeških napak.
 • Učinkovitost: Omogoča hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo naročil.
 • Izboljšanje odnosov: Hitrejši odzivni časi in zanesljivost izmenjave krepijo zaupanje med poslovnimi partnerji.
 • Varnost: Pošiljanje informacij preko varnih elektronskih poti izboljša varnost in minimizira tveganja za izgubo podatkov.

Implementacija eIzmenjave v ERP

Pri implementaciji eIzmenjave v ERP sisteme je treba upoštevati:

 • Varnost: Zagotoviti moramo varnost prenosov z uporabo šifriranja in drugih varnostnih protokolov.
 • Skalabilnost: Sistem mora biti sposoben obvladovati rastoče količine eDokumentov.
 • Usklajenost s standardi: Zagotoviti je treba, da so eDokumenti skladni z relevantnimi industrijskimi in zakonskimi standardi. To med drugim zagotavlja ProPIS (Več o ProPIS ePoslovanju).

Dokumentni Sistemi (DMS)

Dokumentni sistemi omogočajo upravljanje, shranjevanje, iskanje in distribucijo eDokumentov znotraj organizacije. Napredni dokumentni sistemi vključujejo funkcionalnosti, kot so:

 • Verzioniranje: Spremljanje različic dokumentov.
 • Pravice dostopa: Določanje, kdo lahko vidi ali ureja določen dokument.
 • Elektronsko podpisovanje: Omogočanje pravnega podpisovanja dokumentov brez potrebe po tiskanju.

Prednosti dokumentnih sistemov

 • Avtomatizacija delovnih tokov: omogoča dokumentnim sistemom, da avtomatizirajo procese, povezane z dokumenti, kot so odobritve, obveščanje in posredovanje. To povečuje učinkovitost procesov in zmanjšuje možnost človeških napak.
 • Varnost: dokumentni sistemi vključujejo varnostne funkcije, kot so nadzor dostopa, šifriranje in avtentikacija uporabnikov. S tem zagotavljajo varnost podatkov.
 • Integracija z drugimi sistemi: pogosto se integrirajo z drugimi poslovnimi sistemi, kot sta ERP in CRM. Preveri, s katerimi dokumentnimi sistemi je povezan ERP ProPIS tukaj.

Zaključek

ePoslovanje v ERP sistemih je dinamično področje, ki se neprestano razvija z novimi tehnologijami in standardi. EDokumenti in eIzmenjava sta stebra sodobnega ePoslovanja, ki zagotavljata učinkovitost in konkurenčnost v lokalnem in globalnem poslovnem okolju. Pravo razumevanje teh komponent in njihova pravilna implementacija v ERP sisteme sta ključna elementa za uspešno digitalno transformacijo podjetij.

Več o ePoslovanju v ERP sistemu ProPIS.

Zahtevaj ponudbo