ProPIS ERP, IFS Food in odpoklic živila

Varovanje zdravja potrošnikov in ohranjanje integritete sta ključni prioriteti za podjetja v prehrambni industriji. V tem članku bomo raziskali postopek…

Avtor

Rok Peršuh

Objavljeno

AktualnoKategorija: Študije primerov
& (10)

Varovanje zdravja potrošnikov in ohranjanje integritete sta ključni prioriteti za podjetja v prehrambni industriji. V tem članku bomo raziskali postopek odpoklica živila v srednje velikem proizvodnem podjetju ter poudarili vlogo ERP sistema in IFS Food standarda pri izvajanju tega kritičnega procesa. 

Zakaj je postopek odpoklica pomemben? 

Odpoklic živila je postopek, v katerem podjetje umakne izdelke iz tržišča, ker obstaja sum, da bi lahko bili nevarni za potrošnike. To se lahko zgodi zaradi različnih razlogov, vključno s pomanjkljivo kakovostjo, onesnaženostjo, napačnim označevanjem ali drugimi težavami. Hitro in učinkovito izvajanje postopka odpoklica je bistveno za preprečevanje morebitnih škod za potrošnike in ugled podjetja. 

Kako ERP sistem ProPIS pomaga v postopku odpoklica živila? 

ERP sistem ProPIS je ključno orodje za: 

  • obvladovanje proizvodnih procesov, 
  • nadzor in vpogled v celotno verigo sledljivosti surovin in izdelkov na klik, 
  • enostavno izvedbo postopkov odpoklica živil. 

V postopku odpoklica je pomembno, da se hitro identificirajo vse serije proizvodov, ki bi lahko bile ogrožene. ProPIS omogoča podjetju, da enostavno pregleda vse informacije o izdelku, vključno z datumi proizvodnje, serijskimi številkami in lokacijami zaloge. 

Poleg tega ProPIS omogoča hitro identifikacijo distribucijskih poti, kjer je bilo živilo prisotno. To je ključno za učinkovit umik izdelkov iz prodajnih polic in dobavne verige. 

Vloga IFS Food standarda v postopku odpoklica živila 

IFS Food je mednarodni standard, ki postavlja smernice za varno in kakovostno proizvodnjo živilskih izdelkov. Uporaba IFS Food standarda je ključna za zagotavljanje, da so vsi izdelki proizvedeni in shranjeni v skladu z visokimi standardi kakovosti in varnosti. 

V postopku odpoklica IFS standard služi kot referenca za oceno tveganj in določanje, ali je odpoklic res potreben. Standard vključuje smernice za identifikacijo vzrokov za nevarnost in uporabo tveganega ocenjevanja. Poleg tega IFS standard določa, kako se mora odpoklic izvajati in kako obveščati pristojne organe in potrošnike. Na tem področju je ERP sistem ProPIS skladen s smernicami IFS Food standarda in pomaga učinkovito izvajati proces odpoklica. 

Zaključek 

Postopek odpoklica živila je ključen del varovanja zdravja potrošnikov in ugleda podjetja v prehrambni industriji. Srednje velika proizvodna podjetja, ki uporabljajo ERP sistem ProPIS in sledijo IFS Food standardu, imajo orodje za učinkovito in varno izvajanje tega postopka. 

Zahtevaj ponudbo