Digitalizacija: 7 korakov do digitaliziranega proizvodnega podjetja 

Digitalizacija v proizvodnem sektorju predstavlja preoblikovanje tradicionalnih proizvodnih in poslovnih procesov s pomočjo digitalnih tehnologij. Namen tega pristopa je izboljšati…

Avtor

Rok Peršuh

Objavljeno

AktualnoKategorija: Novice

Digitalizacija v proizvodnem sektorju predstavlja preoblikovanje tradicionalnih proizvodnih in poslovnih procesov s pomočjo digitalnih tehnologij. Namen tega pristopa je izboljšati učinkovitost, zmanjšati stroške, povečati proizvodno fleksibilnost ter izboljšati pogoje dela za zaposlene. Kaj digitalizacija pomeni za proizvodna podjetja? Kako naj se podjetja lotijo tega zahtevnega, a nujnega procesa? Preberite v članku. 

Kaj pomeni digitalizacija? 

Digitalizacija velikokrat pomeni strateško usmeritev v transformacijo manj digitaliziranih procesov. Z vidika tehnologije to pomeni uvedba in uporaba naprednih rešitev, kot so ERP, WMS, MRP ali MES sistemi, uporaba umetne inteligence, robotike, interneta stvari (IoT) in “big data”. Ti tehnološki elementi omogočajo podjetjem, da izboljšajo nadzor nad poslovanjem, avtomatizirajo operacije in izboljšajo spremljanje ter analizo podatkov. Rezultat je bolj prilagodljivo, transparentno in učinkovito poslovanje, učinkovitejše sprejemanje odločitev na podlagi podatkov ter zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in dobaviteljev. 

Digitalizacija Digitalna transformacija

Koraki k digitalizaciji 

  1. Analiza trenutnega stanja: Preden podjetje začne z digitalizacijo, je pomembno, da izvede temeljito analizo svojih poslovnih procesov. V tem koraku je ključno vključiti vodje posameznih oddelkov podjetja in izkušenega svetovalca za digitalizacijo procesov, ki pomaga identificirati področja, kjer bi digitalizacija prinesla največje izboljšave. Pri projektih digitalizacije sodelujejo tudi naši svetovalci digitalizacije, ki so izkušeni predvsem na področju proizvodnih podjetij.
  1. Določitev ciljev: Za uspešno digitalizacijo je potrebno definirati jasne, merljive in dosegljive cilje. Podjetja morajo določiti, kaj želijo z digitalizacijo doseči in kasneje tekom izvajanja digitalizacije te metrike tudi spremljati. Le tako lahko ocenimo uspešnost procesa digitalizacije.  
  1. Izbira pravih rešitev in tehnologij: To lahko vključuje vse od napredne analitične programske opreme do so strojev, robotov, senzorjev, avtomatiziranih sistemov in ostalih naprav. Pomembno je, da se izbere tehnologije, ki najbolj ustrezajo specifičnim potrebam in ciljem podjetja. Izbirate lahko tudi med rešitvami produkta ProPIS, ki jih uporabljajo različni proizvajalci. Te rešitve si lahko ogledate tukaj. 
  1. Partnerstvo s strokovnjaki: Digitalizacija je “maraton”, ki pogosto zahteva zunanje strokovno znanje. Sodelovanje s tehnološkimi partnerji ali svetovalci, ki imajo izkušnje v digitalni transformaciji pripomore pri celotnem procesu digitalizacije in prinese boljše rezultate. 
  1. Ljudje: Velik faktor pri digitalni transformaciji so zaposleni, kupci in dobavitelji. Ker ta pogosto prinaša nove tehnologije, procese, in spremembe je izrednega pomena, da so vsi vključeni ustrezno usposobljeni za njihovo uporabo in da razumejo dodano vrednost. Vlaganje v izobraževanje in razvoj udeležencev ni le nujno za uspešno implementacijo, temveč tudi za optimizacijo delovne učinkovitosti. 
  1. Postopna implementacija: Digitalizacijo je najbolje izvajati v več fazah in po v naprej določenih prioritetah. Začetek z enim procesom ali oddelkom omogoča podjetjem, da ne preobremenijo zaposlenih in rešujejo izzive postopoma. Tako lažje razporejajo vire in zaposlene ter na dolgi rok dosežejo boljšo stopnjo digitalizacije. Pomembno je, da ima vsaka faza digitalizacije jasen zaključek in časovnico. S tem lahko spremljamo potek posamezne faze digitalizacije in reagiramo v primeru ozkih grl projekta.
  2. Spremljanje in analiza rezultatov: Ko je digitalizacija poslovnih procesov uvedena, je ključnega pomena vzpostavitev učinkovitega sistema za spremljanje in analizo rezultatov. To omogoča podjetjem, da ocenijo učinkovitost uvedenih sprememb in identificirajo področja za nadaljnje izboljšave. Sodobne digitalne tehnologije omogočajo zbiranje in analizo velikih količin podatkov v realnem času, kar daje podjetjem dragocen vpogled v delovanje procesov. S spremljanjem in analizo rezultatov digitalizacije, podjetja ne samo zagotovijo, da so njihove investicije v digitalne tehnologije učinkovite, ampak tudi, da se njihova proizvodnja neprestano prilagaja in izboljšuje v odziv na spreminjajoče se tržne razmere in tehnološki napredek.

Zaključek 

Digitalizacija v proizvodnji ni zgolj tehnološki premik, temveč strategija, ki zahteva celovito preobrazbo poslovnih procesov. S pravim pristopom, izkušenimi partnerji in uporabo ustreznih tehnologij lahko podjetja bistveno izboljšajo svojo operativno učinkovitost in tržno konkurenčnost. Kljub izzivom, ki jih digitalna transformacija prinaša, so dolgoročne koristi za proizvodna podjetja zelo obsežne. V Novi Viziji izvajamo projekte digitalizacije v proizvodnih podjetjih že več kot 30 let. Zagotovite si brezplačen posvet s svetovalcem: info@propis.si

Zahtevaj ponudbo