Sledljivost v proizvodnji živil in pijač

Odpoklici, zagotavljanje kvalitete in varnosti, skladnost z zakoni in usmerjenost kupcev v nakup izdelkov s preverjenim poreklom so le nekateri…

Avtor

Rok Peršuh

Objavljeno

AktualnoKategorija: Novice

Odpoklici, zagotavljanje kvalitete in varnosti, skladnost z zakoni in usmerjenost kupcev v nakup izdelkov s preverjenim poreklom so le nekateri razlogi zakaj je sledljivost danes izredno pomembna v prehrambni industriji.

Brez digitalizacije in avtomatizacije vodenja sledljivosti v proizvodnih obratih se le ta običajno beleži ročno preko tabel in evidenc. V ta proces je vključena dolga veriga zaposlenih v nabavi, skladišču proizvodnji in prodaji, ki imajo veliko dela že z ostalimi aktivnostmi. Posledično se dogajajo napake, ki dvigujejo tveganja pri inšpekcijskih nadzorih ter odpoklicih živil in pijač. Prav tako zaposleni za vodenje sledljivosti porabljajo ogromno časa, ki bi ga lahko namenili drugim aktivnostim, ki dodajajo vrednost.

Digitalno napredni proizvajalci živil že vrsto let vodijo sledljivost digitalno – brez kakršnega koli ročnega vnašanja ali prepisovanja. Pomagajo si z digitalnimi čitalci črtnih kod, naprednimi etiketami, pametnimi napravami ter digitalnim sistemom za vodenje sledljivosti od izvora surovine ter do prodaje oziroma računa. S tem zaposlenim omogočajo, da več energije in časa namenijo svojim primarnim nalogam. Prav tako minimizirajo tveganja za napake ob inšpekcijskih nadzorih in odpoklicih.

Na področju digitalizacije in avtomatizacije vodenja sledljivosti naši naročniki uporabljajo verigo rešitev, ki so med seboj povezane v celovit sistem. Ta poleg vodenja sledljivosti podjetjem pomaga tudi pri vodenju materialnih tokov od nabave do prodaje, vodenju proizvodnih obratov in skladišč, poslovnem odločanju in ostalih pomembnih procesih.

Zahtevaj ponudbo